Vrsta članstva:
Razred:
Prikazati samo aktualne podatke

Članovi Akademije

Članovi Akademije su počasni, redoviti i dopisni te članovi suradnici. Akademija je započela 1866. godine sa 16 redovitih članova, dok ih je danas 160.
Skupština Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti donijela je 12. lipnja 1996. godine poseban Pravilnik o predlaganju i izboru članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Redoviti članovi

Za redovitog člana može biti izabran znanstvenik ili umjetnik, državljanin Republike Hrvatske, čiji su rezultati i dometi na polju znanosti ili umjetnosti po svojoj visokoj vrijednosti općepriznati.
Redoviti članovi imaju pravo na naziv akademik i oni su u stalnom radnom sastavu Akademije. Redovitih članova može biti do 160.

Članovi suradnici

Za članove suradnike biraju se u pravilu mlađi znanstvenici ili umjetnici iz Republike Hrvatske. Članova suradnika može biti najviše 100.

Počasni članovi

Za počasnog člana može biti izabrana osoba zaslužna za razvoj i napredak znanosti i umjetnosti. Hrvatska akademija danas nema počasnog člana, a među preminulim su počasnim članovima kardinal Franjo Kuharić, nobelovci Linus Pauling,  Lavoslav Ružička i  Vladimir Prelog, zatim  don Frano Bulić, Ljubo Babić Gjalski, Alfons Mucha, Vlaho Bukovac, Celestin Medović, Ivan Zajc, Dimitrije Ivanović Mendeljejev, Nikola Tesla i niz drugih istaknutih znanstvenika i umjetnika iz svijeta.

Dopisni članovi

Za dopisne članove biraju se u pravilu istaknuti znanstvenici i umjetnici iz inozemstva koji na neki način surađuju s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti. Među njima su mnogi dobitnici najvećih nagrada u znanosti i umjetnosti.
Dopisnih članova može biti do 160.

Preminuli članovi


Na popisu se nalaze članovi Akademije preminuli od 1998. do danas.