Gliptoteka

Razred za likovne umjetnosti

Voditelj: akademik Đuro Seder
Upraviteljica: Ariana Kralj

Gliptoteka WEB

Facebook stranice Gliptoteke

 

Medvedgradska 2, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 46 86 060
Telefon: +385 (0)1 46 86 050
Telefaks: +385 (0)1 46 86 052
E-mail: gliptoteka@hazu.hr

 

Gliptoteka HAZU svojom je namjenom jedinstvena na području Hrvatske. Osnovana je 1937. pod nazivom Gipsoteka s ciljem prezentiranja gipsanih odljeva arhitektonske plastike nepokretnih spomenika hrvatske kulturne baštine. Njezin muzejski fundus je tijekom vremena obogaćen brojnim relevantnim djelima hrvatskoga kiparstva XIX. i XX. stoljeća, pa je s ulaskom Gipsoteke u sastav Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti preimenovana u Gliptoteku. U njezinu muzejskom fundusu danas se nalazi više od 13.000 izložaka.
Gliptoteka (grc. glyptos - izduben i theke - spremnica; u izvornom značenju zbirka gema, a u proširenom značenju muzej skulpture) smještena je u nekadašnji industrijski objekt kožare, čija je gradnja započela 1864. i postupno se proširivala do najvećega industrijskog pogona u Zagrebu; požar 1926. uništava veći dio pogona, a 1938. kožara prestaje s radom.
Osnivač Gipsoteke prof. dr. Antun Bauer inicira njezino preseljenje 1940. u nekadašnji industrijski objekt kožare. Tijekom Drugoga svjetskog rata u većem dijelu kompleksa bila su različita skladišta, a od 1950. Gliptoteka je sastavni dio Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te se profilira kao muzej skulpture u kojem se može sagledati kiparsko stvaralaštvo od antike do danas.
Uz postojeći muzejski kompleks, 2000. godine izveden je i Park skulpture (realizacija akademika Miroslava Begovića).
Gliptoteka danas raspolaže prostorom većim od 14.000 m² te čuva i izlaže najveću zbirku skulptura u Hrvatskoj, kako sadrenih odljeva, tako i originalnih djela hrvatskoga kiparstva XIX. i XX. stoljeća.

Gliptoteka
Gliptoteka, Zagreb

Muzejski fundus Gliptoteke formiran je na temelju donacija, pohrane djela i otkupa. Gliptoteka HAZU članica je Međunarodnog komiteta za muzeje ICOM pri UNESCO-u.

  1. Zbirka hrvatskoga kiparstva od XIX. do XXI. stoljeća
  2. Zbirka crteža hrvatskih umjetnika XX. stoljeća
  3. Zbirka medalja i plaketa  XIX. i XX. stoljeća
  4. Zbirka sadrenih odljeva antičke skulpture iz svjetskih muzeja (zbirka formirana 1892. godine)
  5. Zbirka sadrenih odljeva fragmenata s nepokretnih spomenika arhitektonske plastike hrvatske kulturne baštine od IX. do XV. stoljeća (od predromanike do renesanse)
  6. Zbirka sadrenih odljeva djela Jurja Matejeva Dalmatinca (Šibenska katedrala - UNESCO popis svjetske kulturne baštine)
  7. Zbirka sadrenih odljeva stećaka
  8. Zbirka kopija fresaka od XI. do XVI. stoljeća
  9. Zbirka sadrenih odljeva grbova s područja Dalmacije
  10. Zbirka sadrenih odljeva zavjetnih pločica pomoraca iz Perasta, Boka kotorska.

 


novelirano: 27. ožujka 2012.
urednica: D. Torbica

 
 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice