Razred za likovne umjetnosti

Hrvatski muzej arhitekture

Voditelj: akademik Andrija Mutnjaković
Ravnateljica: Dubravka Kisić

Ul. I. G. Kovačića 37, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 48 34 551
Telefon: +385 (0)1 48 34 553
E-mail: hma@hazu.hr

Osnovan je 1995. proširenjem djelatnosti Kabineta za arhitekturu i urbanizam Razreda za likovne umjetnosti čija je bogata zbirka arhivalija postala inicijalna zbirka Muzeja.

Hrvatski muzej arhitekture
Hrvatski muzej arhitekture, Zagreb

Muzej se sustavno bavi prikupljanjem, pohranom i istraživanjem relevantne dokumentacije i podataka iz povijesti hrvatske arhitekture. Poseban je naglasak na prikupljanju građe iz razdoblja moderne, to jest od kraja prošloga stoljeća do danas. U okviru pojedinih arhivskih cjelina čuvaju se nacrti mnogih arhitekata. Zbirka danas ima oko 18.000 komada različitih arhivalija: nacrta, crteža, modela, fotografija, dijapozitiva, korespondencije i ostalih dokumenata vezanih uz povijest hrvatske arhitekture. Sva građa koju Muzej čuva sustavno se informatički obrađuje i dostupna je svim istraživačima.

Dio izložbenog prostora
Dio izložbenog prostora Hrvatskog muzeja arhitekture

Muzej nema stalnoga postava, nego se organiziraju povremene izložbe kojima se muzejskoj publici predstavlja fundus Muzeja i relevantna arhitektonska produkcija pojedinih autora ili razdoblja.

Muzej se isto tako bavi predstavljanjem suvremenoga arhitektonskoga stvaralaštva i razvijanjem kulture dijaloga unutar arhitektonske struke organizirajući tematske izložbe, tribine i njegujući nakladničku djelatnost.

 
 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice