Međunarodna suradnja

 

Jedan od bitnih zadataka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti jest razvijanje međunarodne znanstvene suradnje.

Međunarodna suradnja Akademije odvija se na bilateralnoj i multilateranoj osnovi. Akademija je dosada potpisala sporazume o znanstvenoj međunarodnoj suradnji s 20 akademija iz 18 država. Bilateralni sporazumi omogućuju razmjenu znanstvenika, suradnja na bilateralnim međuakademijskim projektima, znanstvenim časopisima i radovima, organizaciju znanstvenih skupova, kao i druge oblike bilateralne suradnje.

U okviru bilateralne suradnje obavlja se i organizacija posjeta stranih delegacija, kao i predavanja stranih predavača u Hrvatskoj akademiji.

Hrvatska akademija članica je nekoliko znanstvenih međunarodnih organizacijama (ESF, IAP, IAMP, ICSU, UAI, ALLEA), s kojim također ostvaruje značajnu međunarodnu suradnju. Članstvo Hrvatske akademije u međunarodnim znanstvenim organizacijama omogućava hrvatskim znanstvenicima uključivanje u europske projekte.

 

Odbor za međunarodnu suradnju

Predsjednica Odbora akademinja Milena Žic-Fuchs

Predstavnik I. razreda: akademik Davorin Rudolf
Predstavnik II. razreda: akademik Vitomir Šunjić
Predstavnik III. razreda: akademik Vlatko Silobrčić
Predstavnik IV. razreda: akademik Dragan Dekaris
Predstavnik V. razreda: akademik Mislav Ježić
Predstavnik VI. razreda: akademik Nikica Petrak
Predstavnik VII. razreda: akademik Velimir Neidhardt
Predstavnik VIII. razreda: prof. dr. Eva Sedak
Predstavnik IX. razreda: akademik Božidar Liščić


P
REDSTAVNICI HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U EUROPSKOJ ZNANSTVENOJ ZAKLADI (EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION):

  • Upravni odbor - akademik Zvonko Kusić, predsjednik HAZU
  • Stalni odbor za fizikalne i inženjerske znanosti (PESC) - prof. dr. Mladen Žinić (Institut "Ruđer Bošković")
  • Europskom medicinsko istraživačko vijeće (EMRC) - prof. dr. Krešimir Pavelić (Sveučilište u Rijeci)
  • Stalni odbor za znanost o životu i okolišu (LESC) - dr. Đurđica Ugarković (Institut "Ruđer Bošković")
  • Stalni odbor za humanističke znanosti (SCH) - prof. dr. Marko Tadić (Filozofski fakultet Zagreb)
  • Stalni odbor za društvene znanosti (SCSS) - prof. dr. Arsen Bačić (Pravni fakultet Split)

 

 

 

novelirano: 25. i 26. listopada 2012.
urednica: D. Torbica
 

Odsjek za međunarodnu suradnju

Rukovoditeljica: mr.sc. Jelena Đukić
Adresa: Zrinski trg 11, Zagreb
Telefon: +385 01 4895 142
Telefaks: + 385 01 4819 979
E-mail: jdukic@hazu.hr