ZNANSTVENI PROJEKTI

Na temelju Odluke MZOS-a prestalo je financiranje znanstvenih projekta u  okviru Ministarstva znanosti. Voditelji projekta dužni su do utorka 7.  siječnja 2014. dostaviti u HAZU konačno izvješće o radu na projektu (preostala sredstva mogu se trošiti do 30. rujna 2014.)

UKUPNA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKA AKTIVNOST
EVIDENTIRANA U CROSBI BAZI

na 29. matičnih znanstvenih projekta Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti financiranih od MZOS-a
u završnim izvješćima projekata do 15. siječnja 2014. kada je prestalo financiranje MZOS-a

 


ZNANSTVENI PROJEKTI

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
kojima Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
produžuje financiranje sukladno rezultatima vrjednovanja:

 

 1. 101-1012370-2371, Komplementarna prometna politika (voditelj: akademik Josip Božičević)
 2. 101-1012604-2599, Izvori i studije o Marku Antunu de Dominisu (voditeljica: dr. sc. Vesna Tudjina)
 3. 101-1012604-2601, Latinički izvori, studije i pomagala za društvenu i gospodarsku povijest dr. sc. Damir Karbić)
 4. 101-1012604-2603, Izvori i studije za povijest kaptola u srednjem i novom vijeku (voditelj: dr. sc. Ante Gulin)
 5. 101-1012676-2672, Oblici hrvatskoga književnoga jezika (voditelj: akademik Stjepan Babić)
 6. 101-1012676-2675, Istraživanje hrvatskih dijalekata (voditelj: dr. sc. Jela Maresić)
 7. 101-1012676-3052, Hrvatska frazeologija (voditeljica: akademkinja Antica Menac)
 8. 101-1300644-2546, Povijesni izvori za Panoniju u doba principata (voditeljica: dr. sc. Alka Domić-Kunić)
 9. 101-1970677-0670, Bioarheološka istraživanja srednjovjekovnih populacija Hrvatske (voditelj: dr. sc. Mario Šlaus)
 10. 101-2690680-2270, Korelacija paleolitika mezolitika i neolitika kontinentalne I primorske Hrvatske (voditeljica: dr. sc. Dejana Brajković)
 11. 101-0000000-2440, Prilagodba hrvatskog pomorskog zakonodavstva međunarodnim standardima (voditelj:  akademik Vladimir Ibler)
 12. 101-0000000-2542, Spomenici hrvatske glazbene baštine (voditelj: dr. sc. Ennio Stipčević)
 13. 101-0000000-2543, Hrvatski književni povjesničari (voditelj: dr. sc. Tihomil Maštrović)
 14. 101-0000000-2544, Od građe do analize. Nepoznati i zaboravljeni hrvatski pisci 19. i 20. stoljeća (voditelj: akademik Antun-Dubravko Jelčić)
 15. 101-0000000-2648, Hrvatska glazbena historiografija do 1945. (voditeljica: dr. sc. Sanja Majer- Bobetko)
 16. 101-0000000-2652, Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike (voditelj: dr. sc. Nenad Vekarić)
 17. 101-0671447-2473, Teorijska polazišta i modeli ekonomskog razvoja (voditelj: dr. sc. Gordan Družić)
 18. 101-0982464-2277, Molekularno profiliranje metastazirajućeg tumora dojke (voditelj: akademik Šime Spaventi)
 19. 101-1012370-2368, Acquis u području prometa (voditelj: dr. sc. Slobodan Kaštela)
 20. 101-1012654-2653, Arhitektura i štafelajno slikarstvo u Hrvatskoj od 16. do 18. stoljeća (voditelj: akademik Vladimir Marković)
 21. 101-1012676-2671, Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski Iingvistički atlas (ELA) (voditelj: akademik Petar Šimunović)
 22. 101-1300623-2540, Romanizacija i kristijanizacija hrvatskog dijela provincije Panonije (voditeljica: dr. sc. Branka Migotti)
 23. 101-1300855-2541, Kulturna povijest osmanske Bosne: interkulturalnost u podijeljenom društvu (voditeljica: dr. sc. Tatjana Paić-Vukić)
 24. 101-2641300-2650, Vrijeme i prostor europske i hrvatske kazališne  djelatnosti glumca i redatelja Ive Raića  (voditeljica: dr. sc. Antonija Bogner-Šaban)
 25. 101-0000000-3430, Nadogradnja međunarodnopravne osobnosti Republike Hrvatske (voditelj: Vladimir Đuro-Degan)
 26. 101-0000000-3564, Odnos prirodne filozofije i alkemije u renesansi u Hrvata (voditeljica dr. sc. Snježana Paušek-Baždar)
 27. 101-0000000-3562, Strukturiranje semantičkih mreža u funkciji izrade tezaurusa hrvatskoga jezika (voditeljica: dr. sc. Anja Nikolić-Hoyt)
 28. 101-0000000-3656, Rječnik hrvatskog književnog jezika od preporoda do I. G. Kovačića, sv. 13-16 (voditelj: akademik Milan Moguš)
 29. 101-1012682-2678, Migracijski sustavi i ekologija ornitofaune područja Nacionalne ekološke mreže (voditelj: dr. sc. Goran Sušić)

 

Na temelju Odluke MZOS o nastavku financiranja projekta od 4. lipnja 2012., u skladu s raspoloživim sredstvima u Državnom proračunu za 2013. godinu te na temelju dogovora s predstavnicima javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj o financiranju znanstvene djelatnosti u prvoj polovici 2013. godine, MZOS će navedene projekte financirati u pedestpostotnom iznosu dosadašnjih rata.

 
priredio 2. travnja 2012. Dobriša Skok

novelirano: 11. veljače 2014.
novelirano: 23. prosinca ; 21. siječnja 2013.
postavljeno: 3. travnja 2012.
urednica: D. Torbica